Onze salarisadministrateurs verzorgen voor u de gehele salarisadministratie. Buiten het verstrekken van de gegevens en mutaties, verzorgen wij voor u de gehele administratieve rompslomp. Er rest u alleen nog het “genoegen” van het uitbetalen van de salarissen. Met het verzorgen van de gehele salarisadministratie kunt u onder andere denken aan:

 • Het invoeren van de personeelsgegevens
 • Het periodiek verwerken van de salarissen
 • Het controleren en corrigeren van de pensioennota’s e.d.
 • Het verzorgen van de aangifte loonheffingen
 • Het verzorgen van de eindejaarswerkzaamheden
 • Het maken van loonberekeningen en loonkostenberekeningen
 • Het toepassen en/of aanvragen van de subsidieregelingen (zoals de afdrachtverminderingen loonheffingen)
 • Het aan- en afmelden van uw medewerkers bij de diverse instanties (zoals arbodienst, pensioenverzekeraar, ziektewetvervangende verzekering, etc.)
 • Het verzorgen van ziek- en hersteld meldingen n het begeleiden bij de formaliteiten van de Wet Verbetering Poortwachter
 • Het verzorgen van diverse formulieren (zoals aanvragen WIA-uitkering, pensioenopgave, opgave ziektewet-vervangende verzekering)
 • Het adviseren op gebied van CAO-bepalingen en CAO-wijzigingen, subsidies etc.
 • Het opstarten van de volledige salarisadministratie voor nieuwe werkgevers (aanmelden bij belastingdienst, arbodienst etc.)
 • Bij al onze werkzaamheden stellen wij het persoonlijke contact met de werkgever voorop
 • Het opstellen van arbeidsovereenkomsten.

 

Handleidingen digitale salarisadministratie
Download hier de handleidingen voor werkgevers en werknemers.

Handleiding werkgevers | Handleiding werknemer

salaris