Kamervragen motie verruiming verliesverrekening

2020-05-28T06:00:00+02:00mei 28th, 2020|Vennootschapsbelasting|

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen over de verruiming van de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting. Aan de staatssecretaris van Financiën is gevraagd hoe en wanneer hij uitvoering zal geven aan deze motie en of de motie zal worden verwerkt in wetgeving. De staatssecretaris heeft in het Besluit noodmaatregelen coronacrisis een maatregel opgenomen om de [...]

Rapport commissie belastingheffing van multinationals

2020-04-16T06:00:00+02:00april 16th, 2020|Vennootschapsbelasting|

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën een commissie van deskundigen ingesteld die moet adviseren over maatregelen om de belastingheffing over winsten van multinationals eerlijker te maken. De commissie adviseert om structureel meer gegevens te verzamelen om het inzicht in de belastingafdracht van multinationals te vergroten. De commissie benadrukt het belang [...]

Vrijstelling vennootschapsbelasting vereniging

2020-02-06T05:00:00+01:00februari 6th, 2020|Vennootschapsbelasting|

Verenigingen en stichtingen zijn vennootschapsbelastingplichtig indien en voor zover zij een onderneming drijven. Er geldt een vrijstelling voor verenigingen en stichtingen als de winst in een jaar niet meer bedraagt dan € 15.000 of als de winsten van het jaar en de vier voorafgaande jaren tezamen niet meer bedragen dan € 75.000. Als in een [...]

Commissie belastingheffing multinationals

2019-07-18T06:00:00+02:00juli 18th, 2019|Vennootschapsbelasting|

De staatssecretaris van Financiën heeft een commissie ingesteld die moet adviseren over maatregelen voor een eerlijke belastingheffing over winsten van multinationals. De commissie moet nog dit jaar met concrete plannen komen. De Tweede Kamer heeft onlangs in een motie opgeroepen een dergelijke commissie in het leven te roepen. Omdat de invulling van het begrip eerlijke [...]

Kosten verbouwing woning dga niet zakelijk

2019-06-27T06:00:00+02:00juni 27th, 2019|Vennootschapsbelasting|

Een bv nam de kosten van verbouwing van het woonhuis van haar dga voor haar rekening. Volgens de bv had de verbouwing een zakelijk karakter, omdat de woning als kantoorpand gebruikt zou worden. Volgens de Belastingdienst ging het om de verbouwing van een gedateerd woonhuis tot een moderne, luxe villa. De rechtbank vond niet aannemelijk [...]

Liquidatieverliesverrekening

2019-06-27T06:00:00+02:00juni 27th, 2019|Vennootschapsbelasting|

Door de werking van de deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting zijn winsten van een dochtermaatschappij niet ook bij de moedermaatschappij belast. Verliezen van de dochtermaatschappij zijn niet verrekenbaar bij de moedermaatschappij. De liquidatieverliesregeling vormt een inbreuk op de deelnemingsvrijstelling. De bij ontbinding van een dochtermaatschappij resterende, niet verrekende verliezen kunnen bij de moedermaatschappij worden verrekend. Een [...]

Start consultatie vervanging fiscale eenheid vennootschapsbelasting

2019-06-27T06:00:00+02:00juni 27th, 2019|Vennootschapsbelasting|

De huidige regeling van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting staat op de nominatie om te worden vervangen door een andere groepsregeling. Aanleiding daartoe is jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU. Deze jurisprudentie heeft al tot meerdere aanpassingen geleid. De staatssecretaris van Financiën heeft een eerste ronde internetconsultatie geopend over de vormgeving [...]

Beleidsbesluit geruisloze terugkeer gewijzigd

2018-12-06T05:00:00+01:00december 6th, 2018|Vennootschapsbelasting|

Het besluit met het beleid van het ministerie van Financiën met betrekking tot de geruisloze terugkeer van een onderneming uit een bv is gewijzigd. De inhoudelijke wijzigingen betreffen het meegeven van verliezen en de negende en twaalfde standaardvoorwaarde.Meegeven van verliezenOm te voorkomen dat door de geruisloze terugkeer onverrekende verliezen van de bv verloren gaan, worden [...]

Laagbelaste beleggingsdeelneming

2016-09-15T06:00:00+02:00september 15th, 2016|Vennootschapsbelasting|

De deelnemingsvrijstelling is bedoeld om dubbele belastingheffing bij vennootschappen te voorkomen. De winsten van een dochtermaatschappij (deelneming) zijn alleen bij de dochtermaatschappij zelf belast en niet ook nog eens bij de moedermaatschappij. De deelnemingsvrijstelling is niet van toepassing op laagbelaste beleggingsdeelnemingen. Een laagbelaste beleggingsdeelneming is een vennootschap waarvan de bezittingen grotendeels bestaan uit vrije beleggingen [...]

Onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting

2016-07-07T06:00:00+02:00juli 7th, 2016|Vennootschapsbelasting|

De bevoegdheid van de inspecteur om een navorderingsaanslag op te leggen vervalt in beginsel na vijf jaar. Voor in het buitenland aangehouden vermogen of opgekomen inkomsten geldt een verlengde termijn van 12 jaar. Voor de erfbelasting geldt een onbeperkte navorderingstermijn als in de aangifte buitenlandse vermogensbestanddelen niet zijn opgenomen. Deze onbeperkte navorderingstermijn is ingevoerd op 1 [...]