Beoordeling premieplicht

2019-09-05T06:00:00+02:00september 5th, 2019|Sociale verzekeringen|

In een A1-verklaring wordt aangegeven in welk land iemand is onderworpen aan de sociale verzekeringen. Een A1-verklaring wordt afgegeven door de bevoegde instantie. In Nederland is dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Nadat eerdere A1-verklaringen door de SVB waren ingetrokken, besliste de SVB dat op de belanghebbende van 1 februari 2013 tot en met 30 april [...]

Kartelverbod zzp‘ers

2019-07-25T06:00:00+02:00juli 25th, 2019|Sociale verzekeringen|

Het is verboden voor ondernemingen om onderling prijsafspraken te maken. Het maken van prijsafspraken staat haaks op het streven naar betere concurrentie. Voor zzp‘ers geldt dit zogenaamde kartelverbod niet meer. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) komt met een leidraad, een richtlijn voor tariefafspraken. Om zich te verzekeren van een minimuminkomen kunnen zzp'ers voortaan gezamenlijk afspraken maken. [...]

Wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd aangenomen

2019-07-04T06:00:00+02:00juli 4th, 2019|Sociale verzekeringen|

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd aangenomen. Deze wet regelt dat de AOW-leeftijd de komende jaren minder snel zal stijgen dan aanvankelijk de bedoeling was. In 2024 komt de AOW-leeftijd door deze wet uit op 67 jaar. Met ingang van 2025 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de stijging van de levensverwachting. De [...]

Nota naar aanleiding verslag temporisering verhoging AOW-leeftijd

2019-07-04T06:00:00+02:00juli 4th, 2019|Sociale verzekeringen|

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nota naar aanleiding van het verslag inzake het wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd naar de Eerste Kamer gestuurd. In de nota beantwoordt de minister vragen van diverse fracties. Veel vragen hebben betrekking op het pensioenakkoord en op de koppeling van de AOW-leeftijd aan de stijgende levensverwachting met [...]

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2019

2019-07-04T06:00:00+02:00juli 4th, 2019|Sociale verzekeringen|

Het wettelijk minimumloon wordt ieder half jaar aangepast aan de gemiddelde loonstijging. Per 1 juli gaat het minimumloon voor iemand van 22 jaar of ouder omhoog van € 1.615,80 naar € 1.635,60 bruto per maand. Omdat de uitkeringsbedragen van diverse sociale verzekeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon, gaan ook deze uitkeringsbedragen per 1 juli [...]

Tweede Kamer neemt wetsvoorstel vertraagde verhoging AOW-leeftijd aan

2019-06-21T01:00:00+02:00juni 21st, 2019|Sociale verzekeringen|

De Tweede Kamer heeft met een grote meerderheid het wetsvoorstel temporisering verhoging van de AOW-leeftijd aangenomen. 128 van de 150 kamerleden hebben voor het wetsvoorstel gestemd. De temporisering van de AOW-leeftijd is onderdeel van het onlangs gesloten pensioenakkoord. Het wetsvoorstel regelt dat de AOW-leeftijd de komende twee jaar niet stijgt en dus 66 jaar en [...]

Wetsvoorstel vertraging verhoging AOW-leeftijd

2019-06-20T06:00:00+02:00juni 20th, 2019|Sociale verzekeringen|

In vervolg op het onlangs gesloten principeakkoord betreffende de pensioenen heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd bij de Tweede Kamer ingediend. De voorgenomen verlaging van de AOW-leeftijd heeft in 2020 effect op de eerste groep burgers. Om een redelijke overgangstermijn te bewerkstelligen is de bedoeling dat de wet [...]

Aanpassing bijstand voor ondernemers

2019-06-06T01:00:00+02:00juni 6th, 2019|Sociale verzekeringen|

Het kabinet heeft laten weten dat het Besluit bijstandverlening zelfstandigen per 1 januari 2020 wordt aangepast. De regeling is bedoeld voor mensen die vanuit de bijstand een onderneming starten en voor gevestigde ondernemers met tijdelijke financiële problemen. Een van de veranderingen is dat de tijdelijke ondersteuning is bedoeld voor ondernemers met een levensvatbaar bedrijf. De [...]

Minimumloon juli 2019

2019-05-29T01:00:00+02:00mei 29th, 2019|Sociale verzekeringen|

Per 1 juli 2019 gaat de leeftijd waarop werknemers recht hebben op het volledige minimumloon naar 21 jaar. Nu is dat nog 22 jaar. Per die datum veranderen ook de bedragen van het wettelijk minimumloon. De bedragen gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week, afhankelijk van de sector. Minimumloon [...]

Implementatie verlengd betaald ouderschapsverlof

2019-05-29T01:00:00+02:00mei 29th, 2019|Sociale verzekeringen|

De Europese Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie hebben een principeakkoord bereikt over een richtlijnvoorstel dat werknemers recht geeft op twee maanden betaald ouderschapsverlof. De richtlijn zal vermoedelijk in juni worden getekend. Na inwerkingtreding hebben de lidstaten drie jaar de tijd om de richtlijn om te zetten in wetgeving. De minister van Sociale [...]