Verkrijging aandelen onroerendgoed-bv

2018-12-05T05:00:00+01:00december 5th, 2018|Overdrachtsbelasting|

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald. Aandelen in een rechtspersoon, waarvan de bezittingen grotendeels bestaan uit onroerende zaken, worden aangemerkt als onroerende zaak. Dat geldt alleen als de activiteiten van de rechtspersoon bestaan uit het verkrijgen, vervreemden of exploiteren van onroerende zaken. De maatstaf van heffing bij de [...]

Verkrijging aandelen onroerendezaaklichaam

2018-07-05T06:00:00+02:00juli 5th, 2018|Overdrachtsbelasting|

Er geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor de verkrijging van onroerende zaken die behoren tot of dienstbaar zijn aan een onderneming door een bepaalde groep familieleden van de ondernemer. Voorwaarde is dat de verkrijgers de onderneming in haar geheel voortzetten.Hof Arnhem-Leeuwarden heeft deze vrijstelling ook toegepast op de verkrijging van aandelen in een onroerendezaaklichaam. De [...]

Verbouw kantoorpand tot woning

2018-01-25T05:00:00+01:00januari 25th, 2018|Overdrachtsbelasting|

Bij de verkrijging van een onroerende zaak moet in beginsel overdrachtsbelasting worden betaald. Het normale tarief van de overdrachtsbelasting is 6%. Voor woningen geldt een lager tarief van 2%.Volgens de rechtbank Den Haag is in de volgende casus sprake van de verkrijging van een woning. Het betrof een appartementsrecht in een oorspronkelijk als kantoor gebouwd [...]

Vrijstelling overdrachtsbelasting voor aandelen in onroerendgoed-bv

2017-07-20T06:00:00+02:00juli 20th, 2017|Overdrachtsbelasting|

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald. Aandelen in een rechtspersoon, waarvan de bezittingen grotendeels bestaan uit onroerende zaken, worden aangemerkt als onroerende zaak. Dat geldt alleen als de activiteiten van de rechtspersoon bestaan uit het verkrijgen, vervreemden of exploiteren van onroerende zaken. De maatstaf van heffing bij de [...]

Gestripte woning viel onder laag tarief overdrachtsbelasting

2016-09-15T06:00:00+02:00september 15th, 2016|Overdrachtsbelasting|

Bij de levering van een onroerende zaak moet overdrachtsbelasting betaald worden door de verkrijger. Het tarief van de overdrachtsbelasting is 6%. Voor woningen geldt een laag tarief van 2%. Als woning gelden onroerende zaken die op het moment van de overdracht naar hun aard zijn bestemd voor bewoning. Dat sluit panden die bestemd zijn voor [...]

Is perceel voor aanleg golfbaan een bouwterrein?

2017-11-24T09:39:09+01:00juni 23rd, 2016|Overdrachtsbelasting|

De levering van een bouwterrein in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968 is belast met omzetbelasting en vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Een bouwterrein is onbebouwde grond:die is of wordt bewerkt; waarvoor voorzieningen zijn of worden getroffen die dienstbaar zijn aan de grond;in de omgeving waarvan voorzieningen worden of zijn getroffen; of waarvoor een [...]

Overdrachtsbelasting over tegenprestatie

2015-08-05T14:47:23+02:00augustus 5th, 2015|Overdrachtsbelasting|

Bij de levering van een onroerende zaak moet de koper overdrachtsbelasting betalen. Volgens de tekst van de wet wordt overdrachtsbelasting berekend over de waarde in het economisch verkeer van de onroerende zaak. De waarde in het economisch verkeer is niet minder dan de voldane tegenprestatie. In veel gevallen is deze wetsbepaling aanleiding om over een [...]