Fictieve dienstbetrekking

2019-08-29T06:00:00+02:00augustus 29th, 2019|Loonbelasting|

Werknemer voor de loonbelasting is de natuurlijke persoon, die tot een inhoudingsplichtige in privaatrechtelijke dienstbetrekking staat. Er is sprake van een dienstbetrekking als aan de volgende voorwaarden is voldaan: er bestaat een gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer; de werknemer is verplicht tot het persoonlijk verrichten van arbeid gedurende zekere tijd; en de werkgever is verplicht [...]

Toepassing 150-kilometercriterium

2018-12-06T05:00:00+01:00december 6th, 2018|Loonbelasting|

De 30%-regeling moet het bedrijfsleven beter in staat stellen om werknemers met een schaarse specifieke deskundigheid uit het buitenland aan te trekken. De regeling houdt in dat 30% van de totale bruto beloning als netto vergoeding kan worden uitbetaald. De regeling geldt alleen als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Volgens de Hoge Raad moet [...]

WBSO in 2017

2018-06-21T06:00:00+02:00juni 21st, 2018|Loonbelasting|

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft vorig jaar aan ruim 21.000 Nederlandse bedrijven, waarvan 97% uit het mkb, € 1.455 miljoen aan afdrachtvermindering WBSO toegekend. De verdeling van de afdrachtvermindering over mkb en grootbedrijf wijkt af van de verdeling van de aanvragers. Slechts 64% van de afdrachtvermindering gaat naar het mkb. Het aantal bedrijven [...]

Kamervragen versobering nabestaandenpensioen

2018-02-01T05:00:00+01:00februari 1st, 2018|Loonbelasting|

Naar aanleiding van een besluit van de staatssecretaris van Financiën zijn Kamervragen gesteld over een vermeende versobering van het nabestaandenpensioen. Volgens een eerder besluit uit 2015 was het mogelijk om een knip aan te brengen in een nabestaandenpensioen op risicobasis. Bij een pensioen op risicobasis wordt geen “spaarpot” gevormd, maar wordt het overlijdensrisico van de [...]

Wijzigingen loonbelasting 2018

2018-01-04T05:00:00+01:00januari 4th, 2018|Loonbelasting|

WerkkostenregelingDe vrije ruimte voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers bedraagt ongewijzigd 1,2% van de fiscale loonsom. Voor een maaltijd in een bedrijfskantine geldt als normbedrag € 3,35 per maaltijd. Voor huisvesting en inwoning geldt als normbedrag € 5,55 per dag.Privégebruik autoWerknemers met een auto van de zaak, die zij ook privé mogen gebruiken, worden [...]

Liever een oude auto van de zaak?

2017-10-19T06:00:00+02:00oktober 19th, 2017|Loonbelasting|

De werknemer met een auto van de zaak wordt geconfronteerd met een bijtelling bij zijn inkomen. De wet bevat namelijk de fictie dat een auto die voor zakelijk gebruik ter beschikking wordt gesteld, ook voor privégebruik ter beschikking wordt gesteld. De reguliere bijtelling voor auto’s, die in 2017 op kenteken worden gezet, bedraagt 22% van [...]

Overzicht maatregelen in regeerakkoord

2017-10-11T06:00:00+02:00oktober 11th, 2017|Loonbelasting|

De onderhandelingen over een nieuw kabinet hebben geresulteerd in een lijvig regeerakkoord, dat bol staat van de plannen en ambities. Onderstaand volgt een beknopt overzicht. Voor de goede orde, het gaat om plannen die in de periode van 2018 tot en met 2021 nog moeten worden omgezet in wetgeving. Daarmee kan worden begonnen wanneer het nieuwe kabinet [...]

Loon deels door verrekening genoten

2017-10-05T06:00:00+02:00oktober 5th, 2017|Loonbelasting|

De dga en enig werknemer van een bv was met de bv een bruto loon overeengekomen van € 99.000. De bv betaalde het daarmee corresponderende netto loon aan de dga. In zijn aangiften inkomstenbelasting verwerkte de dga het overeengekomen bruto loon als loon. Het verschil tussen het bruto en netto bedrag verwerkte hij in de [...]

Afzien van stamrecht leidt tot belastingheffing

2017-10-05T06:00:00+02:00oktober 5th, 2017|Loonbelasting|

Tot 1 januari 2014 was het mogelijk om de belastingheffing over een ontslagvergoeding uit te stellen door de vergoeding in de vorm van een recht op periodieke uitkeringen te gieten. In een dergelijk geval was niet de gehele vergoeding in een keer belast, maar werden de uitkeringen uit het recht belast op het moment van uitkering. [...]

Onvoldoende bewijs geen privégebruik

2017-10-05T06:00:00+02:00oktober 5th, 2017|Loonbelasting|

Indien een werkgever aan een werknemer een auto ook voor privégebruik ter beschikking stelt, heeft dat tot gevolg dat op kalenderjaarbasis ten minste 22% van de waarde van de auto bij het loon van de werknemer wordt geteld. De wet bevat de fictie dat het ter beschikking stellen van een auto voor zakelijk gebruik inhoudt [...]