Pro rata aftrek hypotheekrente buitenlander

2018-02-01T05:00:00+01:00februari 1st, 2018|Internationaal|

Begin 2017 heeft het Hof van Justitie EU uitspraak gedaan op vragen van de Hoge Raad over de aftrek van hypotheekrente door iemand die niet in Nederland woont, maar wel inkomen heeft uit Nederland en geen inkomen in het woonland.Door het arrest van het Hof van Justitie EU in de zaak Schumacker uit 1995 is [...]

Kamervragen heffingskortingen buitenlanders

2018-01-25T05:00:00+01:00januari 25th, 2018|Internationaal|

Met ingang van 1 januari 2019 ontvangen buitenlandse belastingplichtigen niet langer via de loonbelasting het belastingdeel van de heffingskortingen. Dat voorkomt dat buitenlandse belastingplichtigen heffingskortingen via de inkomstenbelasting terug moeten betalen wanneer zij daar geen recht op hebben. Het gaat om circa 350.000 buitenlandse belastingplichtigen. Er zijn circa 130.000 buitenlandse belastingplichtigen, die recht hebben op [...]

Toepassing compensatieregeling grensarbeiders

2016-07-07T06:00:00+02:00juli 7th, 2016|Internationaal|

Nederland en Duitsland hebben in 2012 een nieuw belastingverdrag ondertekend, dat sinds 1 januari 2016 van toepassing is. Het verdrag bevat een compensatieregeling voor Nederlandse grensarbeiders. Een Nederlandse grensarbeider is iemand, die inwoner is van Nederland en die loon verdient dat op basis van het verdrag in Duitsland mag worden belast. Over de toepassing van [...]

Nederland in beroep tegen besluit EC in zaak Starbucks

2015-12-03T12:52:16+01:00december 3rd, 2015|Internationaal|

Nederland gaat in beroep tegen het besluit van de Europese Commissie (EC) om de afspraken die de Belastingdienst heeft gemaakt met Starbucks aan te merken als verboden staatssteun.Het kabinet heeft in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat het zich niet kan vinden in het oordeel van de EC in deze zaak. Volgens de EC verleent [...]

Aftrek hypotheekrente buitenlander

2015-05-28T15:02:04+02:00mei 28th, 2015|Internationaal|

De Hoge Raad heeft het Hof van Justitie EU gevraagd om een uitspraak te doen over een aantal vragen. De procedure heeft betrekking op een in Spanje wonende Nederlander die aftrek van in Spanje betaalde hypotheekrente claimt in Nederland. De betrokkene heeft in Spanje geen inkomen. Hij heeft een meerderheidsbelang in een in Nederland gevestigde [...]

EC wil automatische uitwisseling rulings

2017-11-24T09:39:24+01:00maart 26th, 2015|Internationaal|

De Europese Commissie heeft een voorstel gelanceerd voor een Tax Transparency Package. De bedoeling daarvan is de bestrijding van belastingontwijking en schadelijke belastingconcurrentie. Dat moet gebeuren door de lidstaten te verplichten om rulings onderling automatisch uit te wisselen. Een ruling is een afspraak met de belastingautoriteiten om zekerheid te verkrijgen over de fiscale behandeling. Het [...]