Heretikettering auto van de zaak

2019-05-23T01:00:00+02:00mei 23rd, 2019|Inkomstenbelasting|

Een ondernemer heeft de mogelijkheid om vermogensbestanddelen die zowel zakelijk als privé worden gebruikt als ondernemings- of als privévermogen te kwalificeren. De keuze voor ondernemingsvermogen moet worden gemaakt in het jaar waarin het vermogensbestanddeel voor het eerst voor de onderneming wordt gebruikt. Deze keuze kan gewijzigd worden tot het moment waarop de aanslag van het [...]

Rendabel maken van vermogen

2019-05-23T01:00:00+02:00mei 23rd, 2019|Inkomstenbelasting|

Het resultaat uit overige werkzaamheden wordt belast in box 1 van de inkomstenbelasting. Het rendabel maken van vermogen op een wijze die normaal, actief vermogensbeheer te buiten gaat, wordt aangemerkt als een werkzaamheid. Van normaal vermogensbeheer is geen sprake als het rendabel maken van onroerende zaken geschiedt door middel van arbeid van de eigenaar met [...]

Twee appartementen samen één eigen woning?

2018-06-28T06:00:00+02:00juni 28th, 2018|Inkomstenbelasting|

Een eigen woning is een gebouw of een gedeelte van een gebouw dat de belastingplichtige, of personen die tot zijn huishouden behoren, anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking staat op grond van eigendom. Een belastingplichtige kan slechts één eigen woning in de zin van de Wet IB 2001 hebben. Er kan tijdelijk sprake zijn [...]

Geen versoepeling aflossingsverplichting

2018-06-21T06:00:00+02:00juni 21st, 2018|Inkomstenbelasting|

De rente die wordt betaald voor de financiering van een eigen woning is aftrekbaar op voorwaarde dat de schuld in maximaal 30 jaar wordt afgelost. De aflossingsverplichting is op 1 januari 2013 ingevoerd voor nieuwe leningen. De Tweede Kamer heeft het kabinet in een motie gevraagd om de mogelijkheden en gevolgen te onderzoeken van het [...]

Vergoeding deelname medicijnonderzoek

2018-01-25T05:00:00+01:00januari 25th, 2018|Inkomstenbelasting|

Voor de deelname als proefpersoon aan medicijnonderzoek worden vergoedingen betaald. Voor zover deze vergoedingen niet zien op directe kosten zoals reiskosten, zijn de vergoedingen onderdeel van het resultaat uit overige werkzaamheden. Deze worden belast in box 1 van de inkomstenbelasting.Het onderzoeksinstituut dat de vergoedingen betaalde, maakte in de aan de deelnemers verstrekte informatie melding van [...]

Pensioenverrekening bij scheiding leidt tot belastingheffing

2018-01-25T05:00:00+01:00januari 25th, 2018|Inkomstenbelasting|

Pensioenrechten waarop de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (WVPS) van toepassing is en daarmee verband houdende rechten op nabestaandenpensioen vallen niet in de huwelijksgemeenschap. In de WVPS is geregeld dat bij echtscheiding de tijdens het huwelijk opgebouwde aanspraken op ouderdomspensioen worden verevend, ongeacht het huwelijksgoederenregime. Aanspraken op nabestaandenpensioen worden verevend op grond van de Pensioenwet.De [...]

Asbestsanering monumentenpand

2018-01-11T05:00:00+01:00januari 11th, 2018|Inkomstenbelasting|

Anders dan de onderhoudskosten van een normale woning zijn de onderhoudskosten van een monumentenpand aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De aftrekbaarheid is beperkt tot de kosten die gemaakt worden om het pand in bruikbare staat te herstellen of te houden.Een van de eigenaren van een monumentenpand, dat was verbouwd tot appartementen, wilde als onderdeel van de [...]

Gastouder is ondernemer

2018-01-11T05:00:00+01:00januari 11th, 2018|Inkomstenbelasting|

Winst uit onderneming is het bedrag van de voordelen die worden verkregen uit een onderneming. Of een activiteit als een onderneming of als een werkzaamheid kan worden aangemerkt hangt af van factoren als de duur en de omvang van de werkzaamheden, de brutobaten, de winstverwachting, het lopen van ondernemersrisico, het aantal opdrachtgevers en de omvang [...]

Tarieven en heffingskortingen inkomstenbelasting 2018

2018-01-04T05:00:00+01:00januari 4th, 2018|Inkomstenbelasting|

Tarieven box 1 Inkomen van tot Jonger dan AOW-leeftijd AOW-gerechtigd € 0 € 20.142 36,55% 18,65% € 20.142 € 33.994 40,85% 22,95% € 33.994 € 68.507 40,85% 40,85% € 68.507 51,95% 51,95%Voor mensen, die de AOW-leeftijd hebben bereikt, geldt in de eerste twee schijven een lager tarief omdat zij geen AOW-premie hoeven te betalen.Tarief box 2Het tarief in box 2 bedraagt 25%.Tarief box 3Het belastingtarief in box 3 bedraagt 30% over een fictief rendement. [...]

Wijzigingen inkomstenbelasting

2018-01-04T05:00:00+01:00januari 4th, 2018|Inkomstenbelasting|

Eigen woningHet eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.060.000 bedraagt in 2018 0,70% van de waarde. Voor het deel van de WOZ-waarde boven € 1.060.000 geldt een verhoogd eigenwoningforfait van 2,35%. Aftrek van betaalde hypotheekrente in de vierde tariefschijf gaat tegen 49,5% in plaats van tegen het tabeltarief van 51,95%. [...]