Eindejaarstips schenken en erven

2017-11-24T05:00:00+01:00november 24th, 2017|Eindejaarsactualiteiten|

Vermogen overhevelen naar uw (klein)kinderen?Door tijdens uw leven (een deel van) uw vermogen over te dragen aan uw kinderen kan de heffing van erfbelasting worden beperkt. Door schenkingen te spreiden in de tijd kunt u optimaal gebruik maken van de bestaande vrijstellingen.Tip! Schenken kan door geld te geven, maar kan ook op papier. In het [...]

Eindejaarstips werkgevers

2017-11-24T05:00:00+01:00november 24th, 2017|Eindejaarsactualiteiten|

Vergeet niet om WBSO aan te vragenVoor speur- & ontwikkelingswerk (S&O) heeft u recht op een vermindering van de afdracht van loonheffingen. Deze WBSO bedraagt in 2018 32% van het loon tot een loonbedrag van € 350.000 en 16% over het meerdere loon. Gaat u in 2018 S&O verrichten, vraag dan tijdig een S&O-verklaring aan [...]

Eindejaarstips voor de dga

2017-11-24T05:00:00+01:00november 24th, 2017|Eindejaarsactualiteiten|

Wat doet u met uw pensioen in eigen beheer?De mogelijkheid om binnen de eigen bv een pensioenvoorziening op te bouwen is afgeschaft. Voor zover dat nog niet is gedaan, moet u bepalen wat u met het opgebouwde pensioen gaat doen. Er waren drie mogelijkheden:afkoop; omzetten in een oudedagsverplichting; premievrij maken.AfkoopU heeft tot en met 2019 [...]

Eindejaarstips particulieren

2017-11-24T05:00:00+01:00november 24th, 2017|Eindejaarsactualiteiten|

Heeft u een pensioentekort?Als u een pensioentekort heeft, zijn de premies die u betaalt voor een lijfrenteverzekering en/of de inleg voor banksparen aftrekbaar. Het aftrekbare bedrag in 2017 is maximaal 13,8% van de premiegrondslag. Om de aftrekruimte voor lijfrentepremie en/of storting op een (geclausuleerde) bankspaarrekening dit jaar te benutten moet u uiterlijk op 31 december [...]

Eindejaarstips voor ondernemingen

2017-11-24T05:00:00+01:00november 24th, 2017|Eindejaarsactualiteiten|

Optimaliseer investeringsaftrekDe kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een aftrekpost, bedoeld om de investeringen in bedrijfsmiddelen te stimuleren. De KIA bedraagt tot een bedrag van € 56.192 28% van het investeringsbedrag. Daarboven blijft de aftrek tot een investeringsbedrag van € 104.059 op het maximum van € 15.734, om daarna af te nemen. Vanaf een investeringstotaal van € 312.176 [...]

Eindejaarstips eigen woning

2017-11-24T05:00:00+01:00november 24th, 2017|Eindejaarsactualiteiten|

Controleer uw hypotheekGezien de lage rente die u krijgt op uw spaartegoed kan het aantrekkelijk zijn om (extra) af te lossen op uw hypotheekschulden. Hoewel de hypotheekrente nog steeds heel laag is, ligt deze toch een aantal procenten hoger dan de spaarrente. Boetevrije aflossing is vaak mogelijk tot 10 of zelfs 20% van de oorspronkelijke [...]

Eindejaarstips omzetbelasting

2017-11-24T05:00:00+01:00november 24th, 2017|Eindejaarsactualiteiten|

Voorkom belastingrente door tijdig suppletieaangifte te doenOndernemers, die hun btw-aangifte over 2017 willen corrigeren of die een balanspost btw van 2017 willen aangeven, kunnen berekening van belastingrente voorkomen door dit vóór 1 april 2018 te doen. Voor een suppletieaangifte kunt u gebruik maken van een speciaal formulier op de website van de Belastingdienst. Bedragen van [...]

Denk aan het verrekenbeding in de huwelijkse voorwaarden

2015-11-09T14:31:47+01:00november 9th, 2015|Eindejaarsactualiteiten|

Veel ondernemers zijn getrouwd op huwelijkse voorwaarden. Die voorwaarden bevatten vaak een bepaling over de periodieke verrekening van de inkomsten. Meestal moet verrekening jaarlijks gebeuren, maar in de praktijk vindt periodieke verrekening tijdens het huwelijk vrijwel nooit plaats. Mocht het huwelijk stranden, dan kan het niet verrekenen ertoe leiden dat het totale vermogen wordt verdeeld [...]

Optimaliseer uw oudedagsinkomen

2015-11-09T14:27:42+01:00november 9th, 2015|Eindejaarsactualiteiten|

Veel mensen hebben geen idee hoe hoog hun pensioeninkomen zal zijn. Misschien is nu de tijd gekomen om daar wat aan te doen. Dat kan door een lijfrenteverzekering of lijfrentespaarrekening af te sluiten. Als u te weinig pensioen heeft opgebouwd, heeft u een pensioentekort en zijn de premies die u betaalt voor een lijfrenteverzekering en [...]

Optimaliseer uw giftenaftrek

2015-11-09T14:25:42+01:00november 9th, 2015|Eindejaarsactualiteiten|

Giften aan goede doelen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Uw giften moeten wel meer bedragen dan 1% van het verzamelinkomen van u en uw fiscale partner samen. De drempel bedraagt minimaal € 60. De totale aftrek kan niet hoger zijn dan 10% van het gezamenlijke verzamelinkomen.Tip! Vanwege de aftrekdrempel kan het raadzaam zijn uw geplande [...]