Uw NOW-aanvraag afronden 

2020-07-16T06:00:00+02:00juli 16th, 2020|Corona update|

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) geeft door corona getroffen bedrijven een tegemoetkoming in de loonkosten. Voor de eerste tranche (NOW-1) is de regeling als volgt: indien de omzet minimaal 20% gedaald is in de coronaperiode ten opzichte van het driemaandsgemiddelde van de omzet van 2019 dan heeft de aanvrager recht op de tegemoetkoming. De periode waarin de omzetdaling zich moet voordoen betreft drie aangesloten kalendermaanden. Naar [...]

Uitleg aanpassingen in noodpakket 2.0

2020-06-04T06:00:00+02:00juni 4th, 2020|Corona update|

De ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Financiën en Economische Zaken en Klimaat hebben in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer een toelichting gegeven op de wijzigingen in de maatregelen van het noodpakket 2.0. NOW Het subsidietijdvak van de NOW 2.0 loopt van juni tot en met september 2020. Dat betekent dat de omzet [...]

Regeling Klein Krediet Corona (KKC) goedgekeurd

2020-06-04T06:00:00+02:00juni 4th, 2020|Corona update|

De Europese Commissie heeft de regeling Klein Krediet Corona (KKC) goedgekeurd. De KKC is bedoeld voor ondernemers in het micro-, midden- en kleinbedrijf en voorziet in een garantie van 95% voor leningen van € 10.000 tot €50.000. De regeling is op 29 mei 2020 opengesteld. Leningen die vanaf 7 mei 2020 zijn verstrekt en voldoen [...]

Verlenging afspraken grensarbeiders

2020-06-04T06:00:00+02:00juni 4th, 2020|Corona update|

De afspraken, die Nederland en België hebben gemaakt over de behandeling van thuiswerkdagen van grensarbeiders, zijn met een maand verlengd tot en met 30 juni 2020. Source: Schot

Tijdelijke beperking maximale kredietvergoeding

2020-05-28T06:00:00+02:00mei 28th, 2020|Corona update|

In Nederland is de totale kredietvergoeding (rente en kosten) voor consumptief krediet aan een maximum gebonden. De maximale kredietvergoeding op jaarbasis is gelijk aan de wettelijke rente met een opslag van 12 procentpunten. Er mogen geen aanvullende kosten worden berekend. De wettelijke rente bedraagt momenteel 2%. De maximale kredietvergoeding bedraagt derhalve op jaarbasis 14%. Dit [...]

Derde wijziging eerste tranche NOW

2020-05-28T06:00:00+02:00mei 28th, 2020|Corona update|

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft enkele aanpassingen in de NOW-regeling aangebracht. Deze wijzigingen moeten ertoe leiden dat meer bedrijven een beroep op de regeling kunnen doen. De wijzigingen betreffen de eerste tranche van de NOW. Seizoensbedrijven Gericht op seizoensbedrijven wordt in de NOW een alternatieve rekenmethode voor de subsidiehoogte opgenomen. Als de [...]

Beleidsbesluit aanvullende coronamaatregelen

2020-04-16T06:00:00+02:00april 16th, 2020|Corona update|

De staatssecretaris van Financiën heeft een aantal aanvullende maatregelen bekendgemaakt ter bestrijding van de economische gevolgen van de coronacrisis. De maatregelen betreffen de omzetbelasting, de loonheffingen, de belastingheffing van grensarbeiders, de autobelastingen en de belastingrente. Omzetbelasting De Europese Commissie heeft een vrijstelling van invoerrechten en omzetbelasting geregeld voor de invoer van goederen die nodig zijn [...]

Aanpassingen Tijdelijke noodmaatregel overbrugging behoud van werkgelegenheid

2020-04-08T06:00:00+02:00april 8th, 2020|Corona update|

Nog voordat het UWV het aanvraagloket voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) heeft geopend zijn de eerste aanpassingen in de regeling bekend gemaakt. De gewijzigde regeling is daarom van toepassing op alle aanvragen. Gevolgen ontslagaanvraag Verzoeken voor ontslag om bedrijfseconomische redenen leiden tot een verlaging van het definitieve subsidiebedrag. De uitwerking [...]

Aanvulling en uitbreiding coronamaatregelen

2020-04-08T06:00:00+02:00april 8th, 2020|Corona update|

Het kabinet heeft het pakket maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis uitgebreid en aangevuld met enkele nieuwe maatregelen. TOGS De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) is uitgebreid met een aantal sectoren. De TOGS is een belastingvrije gift van € 4.000 netto voor ondernemers. In eerste instantie bestond de doelgroep uit bedrijven die gedwongen waren tot sluiting en [...]

Uitstel van belastingbetaling

2020-04-03T06:00:00+02:00april 3rd, 2020|Corona update|

In het kader van de maatregelen ter bestrijding van de economische gevolgen van de coronacrisis is de regeling voor bijzonder uitstel van betaling van belastingen voor ondernemers tijdelijk versoepeld. De versoepelde regeling uitstel gold aanvankelijk voor aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonheffingen. Deze tijdelijke regeling is uitgebreid met de kansspelbelasting, de assurantiebelasting, de verhuurderheffing, de milieubelastingen, de accijns [...]