Ongeoorloofd onderscheid in forensenbelasting

2020-02-27T05:00:00+01:00februari 27th, 2020|Onroerende zaken|

Een van de belastingen die gemeenten op grond van de Gemeentewet mogen heffen is de forensenbelasting. Dat is een belasting die wordt geheven van natuurlijke personen die niet in de gemeente wonen maar er wel een woning hebben. De woning moet gemeubileerd zijn en op meer dan negentig dagen van het belastingjaar voor de eigenaar [...]

Versoepeling financieringseisen hypotheek aangekondigd

2017-07-26T06:00:00+02:00juli 26th, 2017|Onroerende zaken|

De Tijdelijke regeling hypothecair krediet stelt de inkomenscriteria voor het verstrekken van hypotheekleningen en de maximale hoogte van het hypothecair krediet ten opzichte van de waarde van de woning vast. De regeling wordt op een aantal onderdelen gewijzigd. Met ingang van 2018 mag een nieuwe hypoteeklening niet hoger zijn dan 100% van de waarde van [...]

Waardedrukkende invloed UMTS-mast

2017-07-26T06:00:00+02:00juli 26th, 2017|Onroerende zaken|

Wanneer iemand in een procedure de door de gemeente vastgestelde waarde van zijn woning bestrijdt, zal de gemeente aannemelijk moeten maken dat de waarde niet te hoog is vastgesteld. Slaagt de gemeente daar niet in, dan is het aan de woningeigenaar om de door hem bepleite waarde te onderbouwen. Volgens de eigenaar van een woning had [...]

Verband koopsom en waarde onroerende zaak

2016-02-11T04:00:00+01:00februari 11th, 2016|Onroerende zaken|

Een procedure over de WOZ-waarde van een woning had betrekking op de vraag of de koopprijs van een woning de waarde weergeeft op het tijdstip van de koop of van de levering.Volgens de Hoge Raad kan niet als algemene regel worden aanvaard dat de koopprijs voor een onroerende zaak gelijk is aan de waarde op [...]

Koopsom woning op executieveiling niet bepalend voor WOZ-waarde

2015-11-26T14:56:47+01:00november 26th, 2015|Onroerende zaken|

De WOZ-waarde van een onroerende zaak is een benadering van de waarde in het economisch verkeer. Volgens de Wet WOZ gaat het om de prijs waarvoor de onroerende zaak in volle en onbezwaarde eigendom kan worden overgedragen waarbij de verkrijger de zaak in de huidige staat onmiddellijk en volledig in gebruik kan nemen. Over de [...]