Tot de aftrekbare uitgaven voor specifieke zorgkosten behoren de uitgaven die wegens ziekte of invaliditeit zijn gedaan voor extra kleding en beddengoed. Uitgaven voor extra kleding en beddengoed worden in aanmerking genomen voor een bedrag van € 300 of voor een bedrag van € 750 indien blijkt dat de uitgaven meer dan € 600 bedragen. Als voorwaarde voor de aftrekbaarheid van de uitgaven geldt dat de ziekte of invaliditeit ten minste een jaar heeft geduurd of vermoedelijk zal duren.

Hof Den Bosch oordeelde in een procedure dat niet was voldaan aan de voorwaarde voor de hogere aftrek omdat het drempelbedrag niet was overschreden. Het hof rekende de gedane uitgaven voor schoenen niet tot de kosten van kleding en beddengoed. Volgens de Hoge Raad is het hof ten onrechte uitgegaan van de veronderstelling dat alleen orthopedisch schoeisel kan worden aangemerkt als kleding die mogelijk aftrekbaar is. Er is geen reden om niet-orthopedisch schoeisel buiten het begrip kleding te houden. Hof Arnhem-Leeuwarden zal nu moeten beoordelen of de drempel voor de hogere aftrek is overschreden.

Source: Schot met afbeeldingen