Vergunning AFM

In onze Schotvaardig van 2007 hebben wij in het stukje ‘WTA scherpt regels accountancy aan’ de nieuwe regelgeving op het gebied van accountancy toegelicht. In dit stukje werd al duidelijk dat wij op 22 september 2007 een eerste toetsing van de commissie van toezicht (CvT) hadden doorstaan. De vergunning kon worden aangevraagd en we werden ingeschreven in het ‘voorlopig register’. De AFM heeft vanaf die datum onderzocht of het woord ‘voorlopig’ kon worden weggelaten. De leidinggevenden van onze accountantsorganisatie zijn volledig doorgelicht en vele formulieren zijn ingevuld, waarna deze uiteraard ook zijn gecontroleerd.

Op 29 september 2008 heeft de AFM aan Schot Accountants & Belastingadviseurs de definitieve vergunning verleend. Hierdoor voldoen wij aan de hoogste eisen en zijn wij bevoegd wettelijke controles uit te oefenen. Onnodig te zeggen dat wij hier trots op zijn en dat het voor onze cliënten een waardering is dat hun belangen bij Schot Accountants & Belastingadviseurs gewaarborgd en in goede handen zijn.