De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de import van jonge tweedehands elektrische auto’s beantwoord. De reden voor deze import is de mogelijkheid om te profiteren van een lagere bijtelling voor het privégebruik van de auto. Bepalend voor de hoogte van de bijtelling is de datum waarop het voertuig, waar ook ter wereld, voor het eerst op de weg is toegelaten. Het algemene bijtellingspercentage bedraagt sinds 1 januari 2017 22. Voor 1 januari 2017 was de bijtelling standaard 25%. Voor een auto, die in 2019 in Nederland wordt geïmporteerd maar voor 2017 in het buitenland voor het eerst op de weg is toegelaten, geldt een bijtelling van 25%. Voor auto's met een nihiluitstoot, zoals volledig elektrische auto's, geldt sinds 2017 een verlaagde bijtelling van 4%. Met ingang van 2019 is de verlaagde bijtelling beperkt tot de eerste € 50.000 van de catalogusprijs van de auto en geldt daarboven het algemene percentage.

De staatssecretaris verwacht niet dat de import van emissievrije auto’s sterk zal toenemen, gezien het kleine aandeel van deze auto’s in de totale vloot. Daar komt bij dat het te behalen voordeel beperkt is. De korting op de bijtelling geldt maximaal 60 maanden vanaf de datum van eerste toelating op de weg. Omdat deze relatief beperkte import bijdraagt aan de toename van de emissievrije Nederlandse autovloot is de staatssecretaris niet van plan om maatregelen te treffen die de import moeten beperken. Het afhankelijk maken van het bijtellingspercentage van het moment waarop een auto in Nederland op kenteken wordt gezet is voor uit de EU afkomstige auto’s een belemmering van het vrije verkeer van goederen. Dat is in strijd met het EU-recht.

Source: Schot met afbeeldingen