KIA voor maat in maatschap

2019-06-06T01:00:00+00:00juni 6th, 2019|Ondernemingswinst|

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) kent een schijventarief. Sinds 1 januari 2010 geldt in de derde schijf een vast bedrag aan KIA zolang het investeringsbedrag tussen de onder- en de bovengrens ligt. In 2019 gaat het om een bedrag aan KIA van € 16.051 bij investeringen van meer dan € 57.321, maar niet meer dan € 106.150. [...]

Evaluatie MIA en Vamil

2018-07-05T06:00:00+00:00juli 5th, 2018|Ondernemingswinst|

Subsidieregelingen met een wettelijke grondslag worden iedere vijf jaar geëvalueerd. Dat geldt ook voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving op milieu-investeringen (Vamil). De evaluatie van deze regeling over de periode van 2012 tot en met 2017 is onlangs afgerond. Naar aanleiding van de resultaten van deze evaluatie wil het kabinet de regeling continueren [...]

Evaluatie EIA

2018-07-05T06:00:00+00:00juli 5th, 2018|Ondernemingswinst|

Subsidieregelingen met een wettelijke grondslag worden iedere vijf jaar geëvalueerd. Dat geldt ook voor de energie-investeringsaftrek (EIA). De evaluatie van deze regeling over de periode van 2012 tot en met 2017 is onlangs afgerond. Naar aanleiding van de resultaten van deze evaluatie wil het kabinet de regeling continueren tot 1 januari 2024. Het kabinet zal [...]

Verplicht privévermogen

2018-02-01T05:00:00+00:00februari 1st, 2018|Ondernemingswinst|

Binnen de grenzen van de redelijkheid heeft een ondernemer de keuze om vermogensbestanddelen als zakelijk of als privé aan te merken. Vermogensbestanddelen, die uitsluitend of vrijwel uitsluitend zakelijk gebruikt worden, vormen verplicht ondernemingsvermogen. Behoudens uitzondering zal de woning van de ondernemer naar zijn aard tot het privévermogen behoren. Pas wanneer de ondernemer zijn woning voor meer dan [...]

Vorming voorziening

2018-02-01T05:00:00+00:00februari 1st, 2018|Ondernemingswinst|

In het zogenoemde baksteenarrest heeft de Hoge Raad geformuleerd aan welke eisen moet zijn voldaan om als ondernemer een voorziening te kunnen vormen voor toekomstige uitgaven. De voorziene uitgaven moeten hun oorsprong vinden in feiten of omstandigheden die zich vóór balansdatum hebben voorgedaan en moeten aan die periode kunnen worden toegerekend. Ten slotte moet er [...]

Investeringsaftrek 2018

2018-01-04T05:00:00+00:00januari 4th, 2018|Ondernemingswinst|

De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddelen te bevorderen. Er zijn drie vormen van investeringsaftrek:kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA); energie-investeringsaftrek (EIA) en milieu-investeringsaftrek (MIA).KIAVoor investeringen in bedrijfsmiddelen kan KIA worden genoten indien het totale investeringsbedrag in 2017 ligt tussen € 2.300 en € 314.673. Er geldt een minimumbedrag per bedrijfsmiddel van € [...]

Oudedagsreserve en ondernemersaftrek

2018-01-04T05:00:00+00:00januari 4th, 2018|Ondernemingswinst|

OudedagsreserveDe toevoeging aan de oudedagsreserve voor een ondernemer bedraagt in 2018 9,44% van de winst, maar maximaal € 8.775. De toevoeging wordt verminderd met ten laste van de winst gekomen pensioenpremies.OndernemersaftrekEen ondernemer voldoet aan het urencriterium als hij op jaarbasis ten minste 1.225 uur en de helft van zijn arbeidstijd aan zijn onderneming besteedt. Door [...]

Stakingswinst ondernemer

2017-09-28T06:00:00+00:00september 28th, 2017|Ondernemingswinst|

Volgens de Wet IB 2001 is winst uit onderneming het bedrag van de voordelen die worden verkregen uit een onderneming. Onder onderneming moet in dit verband ook het zelfstandig uitgeoefende beroep worden begrepen.In het kader van de beëindiging van de werkzaamheden van een vrijgevestigde medisch specialist werd aan hem een vergoeding betaald van € 750.000. [...]

Winstcorrectie mag naar herinvesteringsreserve

2016-09-29T06:00:00+00:00september 29th, 2016|Ondernemingswinst|

Ondernemers kunnen de belastingheffing over de boekwinst bij verkoop van een bedrijfsmiddel uitstellen door de vorming van een herinvesteringsreserve. Voorwaarde is dat de ondernemer het voornemen moet hebben om tot herinvestering van de opbrengst over te gaan. Transacties tussen een BV en haar aandeelhouders moeten op zakelijke voorwaarden plaatsvinden. Wanneer dat niet het geval is [...]

Onjuiste keuze vermogensetikettering?

2016-09-07T06:00:00+00:00september 7th, 2016|Ondernemingswinst|

Een ondernemer is vrij om te kiezen of hij een onroerende zaak tot zijn ondernemingsvermogen rekent, tenzij hij met zijn keuze de grenzen der redelijkheid overschrijdt. De grenzen der redelijkheid zijn overschreden wanneer de onroerende zaak uitsluitend privé wordt gebruikt en geen enkele functie heeft binnen de onderneming.Een veehouder heeft vanaf de start van zijn [...]