Aanmelding nieuwe KOR

2019-08-01T06:00:00+00:00augustus 1st, 2019|Omzetbelasting|

De omzetbelasting kent een bijzondere regeling voor kleine ondernemers, de KOR. De huidige regeling geldt alleen voor natuurlijke personen, die na aftrek van voorbelasting niet meer dan € 1.883 aan btw verschuldigd zijn. Zij hebben recht op een vermindering van de te betalen btw ter grootte van de verschuldigde btw tot een maximum van € [...]

(Nog) geen beleidslijn btw-plicht commissaris

2019-08-01T06:00:00+00:00augustus 1st, 2019|Omzetbelasting|

Onlangs heeft het Hof van Justitie EU een arrest gewezen over de btw-positie van een lid van de raad van commissarissen van een stichting. In antwoord op vragen over de strekking van dit arrest heeft de staatssecretaris van Financiën gezegd dat het onvoldoende duidelijkheid biedt voor een algemene beleidslijn die voor iedere toezichthouder geldt. Na [...]

Aftrek voorbelasting verhuurde verdieping woning

2019-07-25T06:00:00+00:00juli 25th, 2019|Omzetbelasting|

De Belastingdienst corrigeerde de eerder verleende teruggaven omzetbelasting door het opleggen van een naheffingsaanslag. De correctie had betrekking op de aftrek van voorbelasting in verband met de belaste verhuur van een deel van de woning. De Belastingdienst nam het standpunt in dat de verhuurders de woning na oplevering geheel voor privédoeleinden in gebruik hebben genomen. [...]

Herziening omzetbelasting opfokkosten

2019-06-27T01:00:00+00:00juni 27th, 2019|Omzetbelasting|

Ondernemers hebben recht op aftrek van omzetbelasting die door andere ondernemers in rekening is gebracht voor leveringen en diensten die worden gebruikt voor belaste prestaties. Het recht op aftrek ontstaat in het tijdvak waarin de belasting in rekening is gebracht of verschuldigd is geworden. Voor goederen en diensten die niet onmiddellijk in gebruik worden genomen, [...]

Wijziging uitvoeringsbeschikking omzetbelasting

2019-06-06T01:00:00+00:00juni 6th, 2019|Omzetbelasting|

In verband met de wijziging van de kleineondernemersregeling (KOR) in de omzetbelasting per 1 januari 2020 wordt ook de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 aangepast. De wijziging van de KOR houdt onder meer in dat er een omzetgerelateerde vrijstelling komt in de plaats van de huidige degressieve vermindering van de verschuldigde btw. De nieuwe KOR geldt op verzoek [...]

Btw advieskosten mislukte overname

2018-12-05T05:00:00+00:00december 5th, 2018|Omzetbelasting|

Een zuivere holding, dat is vennootschap met geen ander doel dan het houden van aandelen in andere vennootschappen, is geen ondernemer voor de omzetbelasting. Dat betekent dat een zuivere holding ook geen recht op aftrek van voorbelasting heeft. Dit is anders wanneer de holding zich direct of indirect bemoeit met het beheer van de vennootschappen [...]

Verhuur ligplaatsen

2018-06-28T06:00:00+00:00juni 28th, 2018|Omzetbelasting|

Het recht om gebruik te maken van sportaccommodaties valt onder het lage btw-tarief. Het gebruik van de sportaccommodatie moet verband houden met de beoefening van sport. Diensten die bestaan uit stalling of opslag van attributen waarmee een sport wordt bedreven vallen niet onder het gebruik van sportaccommodaties en vallen dus niet onder het lage tarief.Volgens [...]

Geen laag tarief voor parkeren

2018-02-01T05:00:00+00:00februari 1st, 2018|Omzetbelasting|

In een arrest uit 2006 heeft de Hoge Raad het bieden van parkeergelegenheid bij een attractiepark aangemerkt als een op zichzelf staande dienst. In een later arrest uit 2012 heeft de Hoge Raad gezegd dat bij een combinatie van diensten, zoals het bieden van parkeergelegenheid en de toegang tot een attractiepark, voor beide prestaties mogelijk [...]

Btw-tarief voor gecombineerd stadion- en museumbezoek

2018-02-01T05:00:00+00:00februari 1st, 2018|Omzetbelasting|

Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie EU moet iedere prestatie normaal gesproken als zelfstandig worden beschouwd en mag een handeling die economisch gezien één prestatie vormt niet kunstmatig uit elkaar worden gehaald. Er is sprake van één enkele prestatie wanneer twee of meer elementen of handelingen van een ondernemer zo nauw met elkaar verbonden [...]

Nota van wijziging afschaffing landbouwregeling

2017-11-21T05:00:00+00:00november 21st, 2017|Omzetbelasting|

De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging ingediend op het wetsvoorstel ter afschaffing van de landbouwregeling in de btw. In de nota wordt het in het wetsvoorstel opgenomen overgangsrecht versoepeld. Door de aanpassing hoeven landbouwers die de landbouwregeling toepassen niet al in het eerste kwartaal van 2018 het recht op aftrek uit de [...]