­

About hetbruist

This author has not yet filled in any details.
So far hetbruist has created 376 blog entries.

Maximum uurprijzen kinderopvang 2018

juli 27th, 2017|Toeslagen|

De maximum uurprijzen voor kinderopvang en de toetsingsinkomens voor de kinderopvangtoeslag voor 2018 zijn bekendgemaakt. De maximum uurprijs voor dagopvang in 2018 bedraagt € 7,45. Voor buitenschoolse opvang gaat de maximum uurprijs naar € 6,95 en voor gastouderopvang naar € 5,91. De inkomensgrens, waarbij voor het eerste kind het minimum aan kinderopvangtoeslag wordt bereikt, stijgt [...]

Waardedrukkende invloed UMTS-mast

juli 26th, 2017|Onroerende zaken|

Wanneer iemand in een procedure de door de gemeente vastgestelde waarde van zijn woning bestrijdt, zal de gemeente aannemelijk moeten maken dat de waarde niet te hoog is vastgesteld. Slaagt de gemeente daar niet in, dan is het aan de woningeigenaar om de door hem bepleite waarde te onderbouwen. Volgens de eigenaar van een woning had [...]

Toepassing inkeerregeling

juli 26th, 2017|Formeel recht|

Volgens het EVRM en het IVBPR mag voor een strafbaar feit geen zwaardere straf worden opgelegd dan de straf die ten tijde van het begaan van het strafbare feit van toepassing was. De bepalingen in deze verdragen hebben volgens de rechtbank gevolgen voor de toepassing van de inkeerregeling. De nieuwe inkeerregeling moet buiten toepassing blijven voor [...]

Internetconsultatie maatregelen belastingontduiking

juli 26th, 2017|Invordering|

Het ministerie van Financiën heeft een internetconsultatie geopend over voorgestelde maatregelen tegen belastingontduiking. De maatregelen zijn gericht op constructies die niet illegaal zijn maar maatschappelijk gezien wel ongewenst. Het gaat om vier invorderingsmaatregelen ter bestrijding van in de praktijk geregeld voorkomende invorderingsconstructies. Twee maatregelen verruimen de mogelijkheden om derden aansprakelijk te stellen. De andere twee maatregelen [...]

Versoepeling financieringseisen hypotheek aangekondigd

juli 26th, 2017|Onroerende zaken|

De Tijdelijke regeling hypothecair krediet stelt de inkomenscriteria voor het verstrekken van hypotheekleningen en de maximale hoogte van het hypothecair krediet ten opzichte van de waarde van de woning vast. De regeling wordt op een aantal onderdelen gewijzigd. Met ingang van 2018 mag een nieuwe hypoteeklening niet hoger zijn dan 100% van de waarde van [...]

Gastouder kan ondernemer zijn

juli 26th, 2017|Inkomstenbelasting|

Winst uit onderneming is het totale bedrag van de voordelen die iemand verkrijgt uit een onderneming. Of sprake is van een onderneming hangt af van de duurzaamheid en omvang van de werkzaamheden, de grootte van de brutobaten, de winstverwachting, het lopen van ondernemersrisico, de beschikbare tijd, de bekendheid die naar buiten aan de activiteit wordt [...]

Internetconsultatie aanpassing laag tarief btw voor geneesmiddelen

juli 20th, 2017|Omzetbelasting|

Voor geneesmiddelen geldt het verlaagde btw-tarief van 6%. In een arrest uit 2016 heeft de Hoge Raad een ruimere uitleg gegeven aan het begrip geneesmiddel dan de wetgever voor ogen stond. Volgens dat arrest kwalificeren zonnebrandmiddelen met UVA- of UVB-filter en natriumfluoridehoudende tandpasta als geneesmiddel. Het verlaagde btw-tarief is daardoor in meer gevallen van toepassing. [...]

Loonkostenvoordelen treden op 1 januari 2018 in werking

juli 20th, 2017|Sociale verzekeringen|

De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) vormt de bestaande premiekortingen voor oudere uitkeringsgerechtigden en mensen met een arbeidsbeperking om tot loonkostenvoordelen. De Wtl is in 2015 in het Staatsblad geplaatst. De inwerkingtreding van de diverse loonkostenvoordelen wordt bij koninklijk besluit geregeld. Loonkostenvoordelen zijn tegemoetkomingen aan werkgevers voor het in dienst nemen van werknemers uit deze doelgroepen.LoonkostenvoordeelHet [...]

Inkeerregeling wordt afgeschaft per 1 januari 2018

juli 20th, 2017|Formeel recht|

De inkeerregeling is bedoeld om belastingplichtigen, die een onjuiste of onvolledige aangifte hebben gedaan, ertoe te bewegen alsnog een juiste aangifte te doen. De inkeerregeling houdt in dat bij navordering van belasting geen boete wordt opgelegd aan een belastngplichtige die op eigen initiatief alsnog openheid van zaken geeft. Aanvankelijk gold de regeling voor alle belastingjaren. Met [...]

Vrijstelling overdrachtsbelasting voor aandelen in onroerendgoed-bv

juli 20th, 2017|Overdrachtsbelasting|

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald. Aandelen in een rechtspersoon, waarvan de bezittingen grotendeels bestaan uit onroerende zaken, worden aangemerkt als onroerende zaak. Dat geldt alleen als de activiteiten van de rechtspersoon bestaan uit het verkrijgen, vervreemden of exploiteren van onroerende zaken. De maatstaf van heffing bij de [...]