About hetbruist

This author has not yet filled in any details.
So far hetbruist has created 434 blog entries.

Kamervragen versobering nabestaandenpensioen

2018-02-01T05:00:00+00:00 februari 1st, 2018|Loonbelasting|

Naar aanleiding van een besluit van de staatssecretaris van Financiën zijn Kamervragen gesteld over een vermeende versobering van het nabestaandenpensioen. Volgens een eerder besluit uit 2015 was het mogelijk om een knip aan te brengen in een nabestaandenpensioen op risicobasis. Bij een pensioen op risicobasis wordt geen “spaarpot” gevormd, maar wordt het overlijdensrisico van de [...]

Btw-tarief voor gecombineerd stadion- en museumbezoek

2018-02-01T05:00:00+00:00 februari 1st, 2018|Omzetbelasting|

Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie EU moet iedere prestatie normaal gesproken als zelfstandig worden beschouwd en mag een handeling die economisch gezien één prestatie vormt niet kunstmatig uit elkaar worden gehaald. Er is sprake van één enkele prestatie wanneer twee of meer elementen of handelingen van een ondernemer zo nauw met elkaar verbonden [...]

Pro rata aftrek hypotheekrente buitenlander

2018-02-01T05:00:00+00:00 februari 1st, 2018|Internationaal|

Begin 2017 heeft het Hof van Justitie EU uitspraak gedaan op vragen van de Hoge Raad over de aftrek van hypotheekrente door iemand die niet in Nederland woont, maar wel inkomen heeft uit Nederland en geen inkomen in het woonland.Door het arrest van het Hof van Justitie EU in de zaak Schumacker uit 1995 is [...]

Vorming voorziening

2018-02-01T05:00:00+00:00 februari 1st, 2018|Ondernemingswinst|

In het zogenoemde baksteenarrest heeft de Hoge Raad geformuleerd aan welke eisen moet zijn voldaan om als ondernemer een voorziening te kunnen vormen voor toekomstige uitgaven. De voorziene uitgaven moeten hun oorsprong vinden in feiten of omstandigheden die zich vóór balansdatum hebben voorgedaan en moeten aan die periode kunnen worden toegerekend. Ten slotte moet er [...]

Verplicht privévermogen

2018-02-01T05:00:00+00:00 februari 1st, 2018|Ondernemingswinst|

Binnen de grenzen van de redelijkheid heeft een ondernemer de keuze om vermogensbestanddelen als zakelijk of als privé aan te merken. Vermogensbestanddelen, die uitsluitend of vrijwel uitsluitend zakelijk gebruikt worden, vormen verplicht ondernemingsvermogen. Behoudens uitzondering zal de woning van de ondernemer naar zijn aard tot het privévermogen behoren. Pas wanneer de ondernemer zijn woning voor meer dan [...]

Premieheffing tijdens onbetaald verlof

2018-02-01T05:00:00+00:00 februari 1st, 2018|Sociale verzekeringen|

In antwoord op een prejudiciële vraag van de Hoge Raad over de premieheffing heeft het Hof van Justitie EU geoordeeld dat een inwoner van een lidstaat van de EU, die onbetaald verlof neemt om in die periode werkzaamheden in loondienst te verrichten in een andere lidstaat, moet worden beschouwd als een persoon die op het [...]

Geen laag tarief voor parkeren

2018-02-01T05:00:00+00:00 februari 1st, 2018|Omzetbelasting|

In een arrest uit 2006 heeft de Hoge Raad het bieden van parkeergelegenheid bij een attractiepark aangemerkt als een op zichzelf staande dienst. In een later arrest uit 2012 heeft de Hoge Raad gezegd dat bij een combinatie van diensten, zoals het bieden van parkeergelegenheid en de toegang tot een attractiepark, voor beide prestaties mogelijk [...]

Belemmeringsverbod Waadi

2018-01-25T05:00:00+00:00 januari 25th, 2018|Arbeidsrecht|

De Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) bevat een belemmeringsverbod. De uitlener van personeel mag op grond van dat verbod niet verhinderen dat een uitgeleende arbeidskracht na afloop van de terbeschikkingstelling in dienst treedt bij degene aan wie hij ter beschikking was gesteld. Wel is toegestaan dat de uitlener een redelijke vergoeding vraagt van degene [...]

Pensioenverrekening bij scheiding leidt tot belastingheffing

2018-01-25T05:00:00+00:00 januari 25th, 2018|Inkomstenbelasting|

Pensioenrechten waarop de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (WVPS) van toepassing is en daarmee verband houdende rechten op nabestaandenpensioen vallen niet in de huwelijksgemeenschap. In de WVPS is geregeld dat bij echtscheiding de tijdens het huwelijk opgebouwde aanspraken op ouderdomspensioen worden verevend, ongeacht het huwelijksgoederenregime. Aanspraken op nabestaandenpensioen worden verevend op grond van de Pensioenwet.De [...]

Kamervragen heffingskortingen buitenlanders

2018-01-25T05:00:00+00:00 januari 25th, 2018|Internationaal|

Met ingang van 1 januari 2019 ontvangen buitenlandse belastingplichtigen niet langer via de loonbelasting het belastingdeel van de heffingskortingen. Dat voorkomt dat buitenlandse belastingplichtigen heffingskortingen via de inkomstenbelasting terug moeten betalen wanneer zij daar geen recht op hebben. Het gaat om circa 350.000 buitenlandse belastingplichtigen. Er zijn circa 130.000 buitenlandse belastingplichtigen, die recht hebben op [...]