About hetbruist

This author has not yet filled in any details.
So far hetbruist has created 451 blog entries.

Forensenbelasting en verkoop woning

2018-07-05T06:00:00+00:00 juli 5th, 2018|Overige heffingen|

De Gemeentewet biedt gemeenten de mogelijkheid om forensenbelasting te heffen. De gemeenteraad moet daartoe een belastingverordening vaststellen. Forensenbelasting wordt geheven van natuurlijke personen die in de gemeente niet hun hoofdverblijf hebben maar er op meer dan 90 dagen in een belastingjaar de beschikking hebben voor zichzelf of hun gezin over een gemeubileerde woning.Bij verkoop van [...]

Verkrijging aandelen onroerendezaaklichaam

2018-07-05T06:00:00+00:00 juli 5th, 2018|Overdrachtsbelasting|

Er geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor de verkrijging van onroerende zaken die behoren tot of dienstbaar zijn aan een onderneming door een bepaalde groep familieleden van de ondernemer. Voorwaarde is dat de verkrijgers de onderneming in haar geheel voortzetten.Hof Arnhem-Leeuwarden heeft deze vrijstelling ook toegepast op de verkrijging van aandelen in een onroerendezaaklichaam. De [...]

Evaluatie MIA en Vamil

2018-07-05T06:00:00+00:00 juli 5th, 2018|Ondernemingswinst|

Subsidieregelingen met een wettelijke grondslag worden iedere vijf jaar geëvalueerd. Dat geldt ook voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving op milieu-investeringen (Vamil). De evaluatie van deze regeling over de periode van 2012 tot en met 2017 is onlangs afgerond. Naar aanleiding van de resultaten van deze evaluatie wil het kabinet de regeling continueren [...]

Naheffingsaanslag tijdig opgelegd

2018-07-05T06:00:00+00:00 juli 5th, 2018|Formeel recht|

De bevoegdheid om een naheffingsaanslag op te leggen vervalt vijf jaar na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan. Een omzetbelastingschuld over 2010 is ontstaan op 31 december 2010. Dat betekent dat de bevoegdheid tot naheffing over het tijdvak 2010 op 1 januari 2016 is verlopen. Een op 28 december 2015 gedagtekend aanslagbiljet, waarmee een [...]

Evaluatie EIA

2018-07-05T06:00:00+00:00 juli 5th, 2018|Ondernemingswinst|

Subsidieregelingen met een wettelijke grondslag worden iedere vijf jaar geëvalueerd. Dat geldt ook voor de energie-investeringsaftrek (EIA). De evaluatie van deze regeling over de periode van 2012 tot en met 2017 is onlangs afgerond. Naar aanleiding van de resultaten van deze evaluatie wil het kabinet de regeling continueren tot 1 januari 2024. Het kabinet zal [...]

Uitbreiding geboorteverlof partner

2018-07-05T06:00:00+00:00 juli 5th, 2018|Arbeidsrecht|

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wetsvoorstel Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) naar de Tweede Kamer gestuurd. Op grond van dit wetsvoorstel krijgen partners na de geboorte van een kind vijf in plaats van twee dagen doorbetaald verlof. Het geboorteverlof wordt per januari 2019 ingevoerd. Het verlof kan meteen worden opgenomen, maar [...]

Ontwerpbesluit verhoging kinderbijslag

2018-06-28T06:00:00+00:00 juni 28th, 2018|Sociale verzekeringen|

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit tot verhoging van het extra bedrag aan kinderbijslag en het basiskinderbijslagbedrag gepubliceerd. Het extra bedrag aan kinderbijslag geldt voor alleenverdienende of alleenstaande ouders met een thuiswonend gehandicapt kind. De basiskinderbijslag gaat omhoog met € 22,19 per kwartaal. Het extra bedrag gaat omhoog met € 88,75 [...]

Compensatieregeling omzetting lening in gift

2018-06-28T06:00:00+00:00 juni 28th, 2018|Toeslagen|

De staatssecretaris van Financiën heeft aangekondigd dat er een compensatieregeling komt voor een bepaalde groep ondernemers. Het gaat om ondernemers met een lening op grond van het besluit bijstandsverlening zelfstandigen, die is omgezet in een gift.In de periode van 2014 tot en met 2016 had de omzetting van een lening in een gift gevolgen voor [...]

Diverse uitkeringsbedragen per 1 juli 2018

2018-06-28T06:00:00+00:00 juni 28th, 2018|Sociale verzekeringen|

De uitkeringsbedragen van diverse sociale verzekeringen zijn gekoppeld aan het minimumloon. In verband met de verhoging van het minimumloon per 1 juli 2018 gaan ook de uitkeringsbedragen omhoog. Het gaat onder meer om de bijstandsuitkeringen, de inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en gewezen zelfstandigen (IOAW en IOAZ), de AOW-uitkeringen en de Anw-uitkeringen.AOWGehuwden/samenwonenden per maand€ [...]

Verhuur ligplaatsen

2018-06-28T06:00:00+00:00 juni 28th, 2018|Omzetbelasting|

Het recht om gebruik te maken van sportaccommodaties valt onder het lage btw-tarief. Het gebruik van de sportaccommodatie moet verband houden met de beoefening van sport. Diensten die bestaan uit stalling of opslag van attributen waarmee een sport wordt bedreven vallen niet onder het gebruik van sportaccommodaties en vallen dus niet onder het lage tarief.Volgens [...]