About hetbruist

This author has not yet filled in any details.
So far hetbruist has created 398 blog entries.

Aanslag en boete opgelegd na ontbinding vof

2017-10-26T06:00:00+00:00 oktober 26th, 2017|Formeel recht|

Door het opleggen van een belastingaanslag wordt een ontstane belastingschuld vastgesteld. Deze betekenis verliest een belastingaanslag niet door het overlijden van de persoon aan wie de aanslag is opgelegd of door het ophouden te bestaan van een niet-natuurlijke persoon. Dat betekent dat ook aan een ontbonden vennootschap onder firma (vof) een belastingaanslag kan worden opgelegd. [...]

Bedragen minimumloon per 1 januari 2018

2017-11-24T09:39:05+00:00 oktober 26th, 2017|Sociale verzekeringen|

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2018 vastgesteld. Het bedrag per maand bedraagt voor een werknemer van 22 jaar of ouder € 1.578,00. Het minimumloon per week bedraagt voor deze categorie € 364,15. Per dag komt dat neer op een bedrag van € 72,83. [...]

Verliesverrekening

2017-11-24T09:39:05+00:00 oktober 26th, 2017|Inkomstenbelasting|

In box 1 van de inkomstenbelasting worden de inkomsten uit werk en woning progressief belast. De inkomsten uit werk en woning omvatten de winst uit onderneming, de inkomsten uit dienstbetrekking, het resultaat uit werkzaamheden en de inkomsten uit de eigen woning. Een negatief inkomen uit werk en woning wordt verrekend met positieve inkomens uit werk [...]

Uitwinning borg en kwijtscheldingswinst

2017-10-25T06:00:00+00:00 oktober 25th, 2017|Inkomstenbelasting|

In verband met een krediet van de bank aan een bv verstrekte een aanmerkelijkbelanghouder een borgstelling aan de bank tot een bedrag van € 150.000. De bv ging in 2010 failliet. De bank sprak de aanmerkelijkbelanghouder in 2011 aan op zijn borgstelling. Omdat hij niet kon betalen, bood hij de bank aan om € 30.000 [...]

Verrekeningsbevoegdheid Ontvanger

2017-10-25T06:00:00+00:00 oktober 25th, 2017|Invordering|

De Ontvanger van de Belastingdienst heeft het recht om belastingschulden te verrekenen met teruggaven van belasting van dezelfde persoon. De Ontvanger mag ook belastingschulden verrekenen met teruggaven van een ander dan de belastingschuldige zelf, als het gaat om schulden en vorderingen van vennootschappen binnen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.Drie failliete vennootschappen hadden ieder recht [...]

Internetconsultatie regelgeving crowdfunding

2017-10-19T06:00:00+00:00 oktober 19th, 2017|Algemeen|

Crowdfunding is een financieringsvorm in opkomst. De geldvrager gaat bij deze vorm niet naar de bank om zijn financiering te regelen, maar vraagt het publiek om (een deel van) de financiering. Deze vorm van publieksfinanciering komt vaak tot stand door de tussenkomst van een internetplatform, dat optreedt als bemiddelaar tussen geldgevers en geldvrager. Een dergelijk [...]

Liever een oude auto van de zaak?

2017-10-19T06:00:00+00:00 oktober 19th, 2017|Loonbelasting|

De werknemer met een auto van de zaak wordt geconfronteerd met een bijtelling bij zijn inkomen. De wet bevat namelijk de fictie dat een auto die voor zakelijk gebruik ter beschikking wordt gesteld, ook voor privégebruik ter beschikking wordt gesteld. De reguliere bijtelling voor auto’s, die in 2017 op kenteken worden gezet, bedraagt 22% van [...]

Besparing bpm door invoer bijna nieuwe auto

2017-11-24T09:39:06+00:00 oktober 18th, 2017|Autobelastingen|

Voor de berekening van de bpm die bij registratie in Nederland moet worden betaald, wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwe en gebruikte personenauto’s. Bij een gebruikte auto wordt de verschuldigde bpm verminderd door rekening te houden met afschrijving van de auto. Voor de toepassing van de wet bpm is een auto nieuw zolang deze niet of [...]

Compensatieregeling zwangere zelfstandigen

2017-10-18T06:00:00+00:00 oktober 18th, 2017|Sociale verzekeringen|

Naar aanleiding van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 27 juli heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten een compensatieregeling te treffen. De regeling is bedoeld voor vrouwelijke zelfstandigen die zijn bevallen tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008. De compensatieregeling zal worden opgenomen in een ministeriële regeling.Op hoofdlijnen [...]

Concurrentiebeding blijft overeind bij opzegging in proeftijd

2017-10-18T06:00:00+00:00 oktober 18th, 2017|Arbeidsrecht|

Een concurrentiebeding beperkt een werknemer in zijn mogelijkheden om na het einde van zijn dienstbetrekking elders werkzaam te zijn. Om die reden is een dergelijk beperkend beding alleen geldig als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan en het beding schriftelijk is overeengekomen met een meerderjarige werknemer.Een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bevatte een proeftijd [...]