­

About hetbruist

This author has not yet filled in any details.
So far hetbruist has created 364 blog entries.

Staatssecretaris Financiën op zoek naar alternatieven voor aftrek zorgkosten

oktober 6th, 2016|Inkomstenbelasting|

De staatssecretaris van Financiën heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de uitkomsten van een onderzoek naar de fiscale regeling voor aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten. Uit het onderzoek wordt duidelijk dat de regeling ongericht is. Ondanks de complexe vormgeving is de regeling geen doelmatig instrument om chronisch zieken en gehandicapten te [...]

In Duitsland geregistreerde Porsche gold voor bpm als nieuw

oktober 6th, 2016|Autobelastingen|

Bij de registratie van een personenauto in het kentekenregister moet BPM worden betaald. Voor de berekening van de verschuldigde npm maakt de Wet bpm onderscheid tussen nieuwe en gebruikte personenauto’s. Bij de registratie van een gebruikte auto geldt een vermindering van de BPM die voor een nieuwe auto betaald moet worden. Een nieuwe personenauto is na de [...]

Parkeren bij natuurpark is aparte dienst

oktober 6th, 2016|Omzetbelasting|

Volgens vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie EU wordt voor de toepassing van de omzetbelasting iedere prestatie afzonderlijk beschouwd. Wanneer een prestatie uit meerdere elementen bestaat is de vraag of het om één of om meer onderscheiden prestaties gaat. Er is sprake van één prestatie als de elementen daarvan zo nauw met elkaar verbonden [...]

Orthopedische aanpassing schoenen valt onder laag tarief btw

oktober 6th, 2016|Omzetbelasting|

De levering van orthopedisch schoeisel valt onder het verlaagde tarief van de omzetbelasting. Dat geldt ook voor de orthopedische aanpassingen aan confectieschoenen. Dat volgt uit een procedure voor Hof Den Bosch, waarvan het oordeel door de Hoge Raad is bevestigd.De procedure had betrekking op de vraag wanneer sprake is van orthopedisch schoeisel. Het ging om een [...]

Weer Kamervragen over beoordeling arbeidsrelatie

oktober 6th, 2016|Loonbelasting|

De onzekerheid over de uitvoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) blijft ook de Tweede Kamer bezighouden. Deze onzekerheid heeft geleid tot een nieuwe reeks vragen aan de staatssecretaris van Financiën. Directe aanleiding is een video van de Belastingdienst waarin wordt gezegd dat werken via een bv niet de oplossing is om buiten loondienst bij [...]

Dienstbetrekking gefingeerd om uitkering te verkrijgen

oktober 6th, 2016|Sociale verzekeringen|

Een arbeidsverhouding is een privaatrechtelijke dienstbetrekking wanneer is voldaan aan de volgende vereisten:er is de verplichting tot het persoonlijk verrichten van arbeid, er is een gezagsverhouding, en er is de verplichting tot het betalen van loon.Bij de beoordeling van een arbeidsrelatie moet met alle omstandigheden van het geval rekening worden gehouden. Het kan zijn dat [...]

Werkzaamheden in vof niet hoofdzakelijk ondersteunend

oktober 6th, 2016|Inkomstenbelasting|

Een ondernemer heeft recht op de zelfstandigenaftrek als hij in een jaar aan het urencriterium voldoet. Dat is het geval wanneer hij ten minste 1.225 uren en meer dan 50% van zijn tijd aan zijn onderneming besteedt. De tijd die een ondernemer besteedt aan werkzaamheden van ondersteunende aard in een samenwerkingsverband met een verbonden persoon [...]

Mogelijke aanpassingen box 3

oktober 6th, 2016|Inkomstenbelasting|

De staatssecretaris van Financiën heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de belastingheffing in box 3. Er is onderzocht of en in hoeverre de ombouw naar een heffing op het werkelijk behaalde rendement mogelijk is. De voorlopige conclusie is dat het mogelijk is om bij de belastingheffing een betere benadering van het werkelijke rendement [...]

Onderneming naast dienstbetrekking

oktober 6th, 2016|Inkomstenbelasting|

Een ondernemer die in een jaar ten minste 1.225 uur besteedt aan zijn onderneming voldoet aan het urencriterium. Daarmee heeft hij recht op de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling.Een werknemer met een fulltime dienstverband kreeg in de jaren 2010 en 2011 van zijn werkgever de gelegenheid om 25% van zijn arbeidstijd te besteden aan zijn nevenactiviteiten. [...]

Omvang privégebruik auto

oktober 6th, 2016|Loonbelasting|

De bijtelling bij het inkomen voor het privégebruik van een auto van de zaak bedraagt in beginsel 25% van de cataloguswaarde van de auto. De bijtelling wordt verminderd met de vergoeding die de werknemer voor het privégebruik betaalt. Er hoeft geen bijtelling voor privégebruik te worden gedaan als de werknemer kan aantonen dat het privégebruik [...]