About hetbruist

This author has not yet filled in any details.
So far hetbruist has created 456 blog entries.

Navordering wegens kwade trouw

2018-12-07T05:00:00+00:00december 7th, 2018|Formeel recht|

Navordering van belasting is mogelijk wanneer de Belastingdienst beschikt over een nieuw feit of ter zake van een feit ten aanzien waarvan de belastingplichtige te kwader trouw is. Een belastingplichtige is te kwader trouw wanneer hij de inspecteur opzettelijk de juiste gegevens of inlichtingen heeft onthouden of opzettelijk onjuiste gegevens of inlichtingen heeft verstrekt. Dat doet [...]

Beleidsbesluit geruisloze terugkeer gewijzigd

2018-12-06T05:00:00+00:00december 6th, 2018|Vennootschapsbelasting|

Het besluit met het beleid van het ministerie van Financiën met betrekking tot de geruisloze terugkeer van een onderneming uit een bv is gewijzigd. De inhoudelijke wijzigingen betreffen het meegeven van verliezen en de negende en twaalfde standaardvoorwaarde.Meegeven van verliezenOm te voorkomen dat door de geruisloze terugkeer onverrekende verliezen van de bv verloren gaan, worden [...]

Toepassing 150-kilometercriterium

2018-12-06T05:00:00+00:00december 6th, 2018|Loonbelasting|

De 30%-regeling moet het bedrijfsleven beter in staat stellen om werknemers met een schaarse specifieke deskundigheid uit het buitenland aan te trekken. De regeling houdt in dat 30% van de totale bruto beloning als netto vergoeding kan worden uitbetaald. De regeling geldt alleen als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Volgens de Hoge Raad moet [...]

Verkrijging aandelen onroerendgoed-bv

2018-12-05T05:00:00+00:00december 5th, 2018|Overdrachtsbelasting|

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald. Aandelen in een rechtspersoon, waarvan de bezittingen grotendeels bestaan uit onroerende zaken, worden aangemerkt als onroerende zaak. Dat geldt alleen als de activiteiten van de rechtspersoon bestaan uit het verkrijgen, vervreemden of exploiteren van onroerende zaken. De maatstaf van heffing bij de [...]

Btw advieskosten mislukte overname

2018-12-05T05:00:00+00:00december 5th, 2018|Omzetbelasting|

Een zuivere holding, dat is vennootschap met geen ander doel dan het houden van aandelen in andere vennootschappen, is geen ondernemer voor de omzetbelasting. Dat betekent dat een zuivere holding ook geen recht op aftrek van voorbelasting heeft. Dit is anders wanneer de holding zich direct of indirect bemoeit met het beheer van de vennootschappen [...]

Forensenbelasting en verkoop woning

2018-07-05T06:00:00+00:00juli 5th, 2018|Overige heffingen|

De Gemeentewet biedt gemeenten de mogelijkheid om forensenbelasting te heffen. De gemeenteraad moet daartoe een belastingverordening vaststellen. Forensenbelasting wordt geheven van natuurlijke personen die in de gemeente niet hun hoofdverblijf hebben maar er op meer dan 90 dagen in een belastingjaar de beschikking hebben voor zichzelf of hun gezin over een gemeubileerde woning.Bij verkoop van [...]

Verkrijging aandelen onroerendezaaklichaam

2018-07-05T06:00:00+00:00juli 5th, 2018|Overdrachtsbelasting|

Er geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor de verkrijging van onroerende zaken die behoren tot of dienstbaar zijn aan een onderneming door een bepaalde groep familieleden van de ondernemer. Voorwaarde is dat de verkrijgers de onderneming in haar geheel voortzetten.Hof Arnhem-Leeuwarden heeft deze vrijstelling ook toegepast op de verkrijging van aandelen in een onroerendezaaklichaam. De [...]

Evaluatie MIA en Vamil

2018-07-05T06:00:00+00:00juli 5th, 2018|Ondernemingswinst|

Subsidieregelingen met een wettelijke grondslag worden iedere vijf jaar geëvalueerd. Dat geldt ook voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving op milieu-investeringen (Vamil). De evaluatie van deze regeling over de periode van 2012 tot en met 2017 is onlangs afgerond. Naar aanleiding van de resultaten van deze evaluatie wil het kabinet de regeling continueren [...]

Naheffingsaanslag tijdig opgelegd

2018-07-05T06:00:00+00:00juli 5th, 2018|Formeel recht|

De bevoegdheid om een naheffingsaanslag op te leggen vervalt vijf jaar na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan. Een omzetbelastingschuld over 2010 is ontstaan op 31 december 2010. Dat betekent dat de bevoegdheid tot naheffing over het tijdvak 2010 op 1 januari 2016 is verlopen. Een op 28 december 2015 gedagtekend aanslagbiljet, waarmee een [...]

Evaluatie EIA

2018-07-05T06:00:00+00:00juli 5th, 2018|Ondernemingswinst|

Subsidieregelingen met een wettelijke grondslag worden iedere vijf jaar geëvalueerd. Dat geldt ook voor de energie-investeringsaftrek (EIA). De evaluatie van deze regeling over de periode van 2012 tot en met 2017 is onlangs afgerond. Naar aanleiding van de resultaten van deze evaluatie wil het kabinet de regeling continueren tot 1 januari 2024. Het kabinet zal [...]